YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama için yapılabilecek en genel tanım, ‘canlandırma’ olabilir. Bir olayın, durumun, konunun ve kavramın doğaçlama, rol oynama, senaryolaştırma gibi tekniklerle, jest, mimik, ses, vücut dili kullanımıyla canlandırılmasını ‘yaratıcı drama’ olarak adlandırabiliriz. Burada yapılandırılmış bir oluşumdan çok  yaratıcılık, hayal gücü ve doğaçlama öne çıkmaktadır. Yaratıcı drama etkinliklerine katılan çocuklar öyküleri kendileri oluşturup oynar, sahneleme çalışması yaparlar.

Yaratıcı dramada, genel eğitim tarzındaki kalıplar, ‘meli-malı’ olmadığı için, yani “Senaryon şöyle olmalı”, “Rolün böyle olmalı” gibi zorunluluklarla karşılaşılmadığı için çocuklar daha özgür ve rahat hareket ederler. Bu nedenle yaratıcı potansiyellerini eleştirilme kaygısı, başarı beklentisi olmaksızın özgürce ve rahatça ortaya koyarlar.

Yaratıcı dramaya erken yaşlarda başlamak, çocuğun kendini ifade etme, rol oynama, senaryo oluşturma, yaşıtları ve büyükleri ile rahat iletişim kurma, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunma açısından önemlidir. Ancak yaratıcı dramaya başlama öncesi çocuğun öz bakım becerilerinin gelişmiş olması, tuvalet alışkanlığının kazanılmış olması, konuşma becerisinin gelişmiş olması çalışmadan azami derecede faydalanmasını sağlar.

 

EĞİTİM SÜRECİ: 8 HAFTA (Haftada bir gün)

DERS SÜRESİ: 1 SAAT / (Toplam 8 Saat) 

YAŞ GRUPLARI: 5-6 / 7-9 / 10-12 

Tümü

X